יום שבת, 7 בנובמבר 2009

מדריך לכתיבת עבודת חקר - מבנה העבודה וכללי רישום בבליוגרפיים

בשיעור שעבר למדנו כיצד לנסח שאלת חקר. אחרי שיש בידנו שאלת חקר מנוסחת היטב ואחרי שבדקנו ומצאנו מקורות מידע מספקים אנו ניגשים לכתיבת העבודה.
מהו המבנה המקובל לעבודה לאקדמית?
להלן מרכיבי עבודת החקר לפי סדר הופעתם בעבודה:

1)דף שער (שם ביה"ס והשיעור במסגרתו נכתבה העבודה נושא העבודה, שאלת החקר, שם מגיש העבודה ותאריך).
2) תוכן העניינים - בתוכן העניינים יופיעו כותרות של כל החלקים בעבודה לפי הסדר- יחד עם מספרי העמודים של כל חלק. את מספרי העמודים כדאי להוסיף בסוף כאשר העבודה מוכנה. מה יופיע בתוכן העניינים? מבוא, רשימת כל הפרקים, ושמותיהם לפי הסדר, סיכום, רשימה ביבליוגרפית.
3) מבוא.
4) גוף העבודה (הדיון בשאלת החקר)
5) סיכום העבודה.
6) רשימה ביבליוגרפית - את הרשימה הביבליוגרפית כותבים בסוף העבודה, לאחר הסיכום. בביבליוגרפיה מופעה רשימת מקורות בהם השתמשתם בעבודה.
המטרות של הרישום הביבליוגפי: א) לאפשר לקורא לבדוק את העובדות שציינתם ואת דרך ניתוחם. ב) לאפשר לקורא לערוך מחקר המשך, תוך הסתמכות בין השאר, על המקורות שלכם. ברשימה יופיעו רק מקורות שהשתמשתם בהם (אין צורך "לנפח" את הרשימה).
לרישום הביבליוגרפי יש צורת כתיבה קבועה. מקורות ראשוניים יופיעו תמיד לפני המקורות המשניים, המקורות יופיעו לפי סדר הא-ב של שמות המשפחה של הכותבים שימו לב, ישנה חשיבות לפסיקים, לקו התחתון.
להלן צורת הכתיבה של המקורות.
א) דוגמה לרישום של מקור ראשוני:
מנחם מאיר ופרדריק ריימס, האם העצים פורחים אצלכם עכשיו?, יד ושם, ירושלים 2000, עמ' 102-107.
שם המחברים, שם הספר, הוצאה, שנת הוצאה, עמודים.
מקורות משניים:
ב) דוגמה לרישום שם של ספר:
בוגנר נחום, בחסדי זרים, הצלת ילדים בזהות שאולה בפולין, יד ושם, ירושלים, תשס"א, עמ' 102-117.
שם המחבר/ת, שם הספר, שם הוצאה, מקום ההוצאה, שנת הוצאה, מספרי עמודים.

3) דוגמה לרישום שם של מאמר המופיע בספר או בכתב עת:
עופר דליה, "ילדים ונוער בתקופת השואה: סוגיות לדיון", בתוך: השואה היסטוריה וזיכרון, יד ושם ירושלים, 2002, עמ' 58-92.
שם כותב המאמר, "שם המאמר" [במרכאות], שם הספר או כתב העת, שם העורך [במידה ומצויין], מקום ההוצאה, שנה , עמודים.
אגב, זהו מאמר מצויין לקריאה תוכלו למצוא אותו בקישור הזה.

4) דוגמה למאמר המופיע באתר אינטרנט
נשמית שרה, המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : הברחת מזון לגיטאות, בתוך: אתר הספריה הוירטואלית של מט"ח, 1972. כתובת: http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=274
שם כותב המאמר, כתובת האתר. במידה וישנם פרטים נוספים (למשל שם כתב העת האלקטרוני, תאריך הפרסום), יש לציינם.

5) דוגמה לרישום ערך מהאנצקלופדיה:
ישראל ישראלי, הערך "גטו ורשה", אנצקלופדיה של השואה, יד ושם, ירושלים, 2000, עמ' 500-520.
שם כותב הערך, "שם הערך", שם האנצקלופדיה, מקום ההוצאה, שנת הוצאה, עמודים.

תגובה 1: