יום שבת, 7 בנובמבר 2009

ראשי פרקים, מבוא, דיון בשאלת החקר והסיכום

כתיבת ראשי פרקים
ראשי פרקים הם כותרות המשנה של הפרקים של העבודה. כאשר ראשי הפרקים מנוסחים היטב, הם מביעים בתמצית את תוכן העבודה. נסחו אותם כך שיעבירו את הרעיון המרכזי של כל פרק.
לאחר שיש בידנו ראשי פרקים אנו יכולים לגשת לכתיבת העבודה. נתחיל בכתיבת פרקי המשנה של העבודה (ולא במבוא, אותו נכתוב בסוף. בהמשך יוסבר מדוע). נדגים על העבודה שלנו בנושא "תנועות הנוער בגטו ורשה".
ראשי הפרקים לגוף העבודה:
פרק א – מבוא (יכתב בסוף העבודה).
פרק ב - תנועות הנוער בגטו ורשה.
פרק ג' - עשייה כהתמודדות עם תחושות היאוש וחוסר האונים בקרב בני הנוער בגטו
פרק משנה ג.1 – פעולות חינוך
פרק משנה ג.2 – פעולות ההזנה וסיוע לעניים.
פרק משנה ג.3 – השתתפות פעילה במרד גטו ורשה.
פרק ד' – סיכום העבודה
פרק הסיכום

מה צריך להיות בסיכום העבודה? הסיכום מספק את "השורה התחתונה" של עבודה, כלומר הוא עונה על שאלת החקר. בעבודה שיש בה מבוא וסיכום טובים, אפשר לקרוא את שאלת החקר (שתופיע במבוא) ולעבור מיד לסיכום, שם תהיה תשובה ברורה ואינטלגנטית לשאלת החקר. הקורא המתעניין יוכל לעבור לגוף העבודה, שם יוכל להבין כיצד הגיע הכותב למסקנותיו.
אני מציע שתעשו את התרגיל הזה לאחר שכתבתם את הסיכום. קראו את הסיכום ושאלו את עצמיכם: האם הסיכום עונה על שאלת החקר? האם הוא מבוסס על הממצאים שלי בגוף העבודה?
אין חובה שהתשובה לשאלת החקר תהיה חד משמעית. מותר לומר בסיכומה של העבודה, ש"התשובה לשאלת החקר היא ....... אבל ישנם עדיין מספר קשיים המונעים ממני לענות על השאלה באופן חד משמעי". צריך לציין ולהסביר את הקשיים שמצאתם, ואת השאלות החדשות שעלו, משום שהם מהוים את שאלות החקר של החוקרים הבאים אחריכם.

מהו מבוא?
מבוא הוא החלק הראשון ש"מכניס" אותנו לעבודה. הוא מעין פתיחה או הקדמה לעבודה.

מה צריך להיות כתוב במבוא?
1. הצגת הנושא של העבודה והסבר של הנושא.
2. הצגת שאלת החקר והסבר מפורט שלה – בלי תשובה לשאלה.
3. מדוע בחרתם לכתוב על הנושא הזה, מדוע הוא מעניין ומה חשיבותו.
4. שיטת המחקר – באיזה שיטות מחקר השתמשתם (ניתוח מקורות ראשוניים/משניים, ראיונות עם מקורות חיים, סקרים)?
5. מקורות המידע בהם השתמשתם (ספרים ומאמרים, תעודות ראשוניות, מפות, ראיונות).
6. קשיים בהם נתקלתם בהשגת מקורות מידע. נאמר לדוגמה, שכתבתם עבודה על משחקי ילדים בגטו ורשה, וציינתם שיש מעט מאוד חומר בנושא. חשוב לציין זאת משום, ששזה אומר שהמחקר שלכם ראשוני וצריך לבדוק אותו שוב במידה וימצאו חומרים חדשים בעתיד.
7. הדרך שבה העבודה בנויה –מהו סדר הפרקים ומדוע הוא בנוי כך, כדי שהקורא יבין את ההגיון של כתיבתכם.


למרות שהמבוא ממוקם בראש העבודה כותבים אותו לאחר שסיימתם את הכתיבה של העבודה, וזאת משום שהעבודה לא תיראה בדיוק כפי שתיכננתם אותם בתחילה. במשך כתיבת העבודה מתגלים עובדות חדשות וקשיים אותם לא צפיתם, ולכן יהיה עליכם לשנות את התכנון המקורי שלכם.

2 comments:

  1. תודה על ההסבר

    השבמחק
  2. תודה!!!!!!!!!!!!!!!!אוהבים אותכם לנצח!!!!!!!!!!!

    השבמחק